Přehled verzí - A4400 VA4 Pro / Virtual Unit

Verze 2.58

16.05.2017

 • Time synchro průměrování pro spektra (viz manuál Analyzátor/Vytvoření nového měření/Nové rozšířené/Typ průměrování)
 • Ampl tacho (viz manuál Global vlastnosti/Trigger Nastavení/Použít ampl tacho)
 • Řády ve filtrované orbitě můžete zapnout/vypnout (viz manuál Analyzátor/Filtrovaná orbita)

Verze 2.57

23.03.2017

 • řádové spektrum (Analyzátor/Řádové spektrum)
 • normalizace výstupu FFT - výkonové spektrum, výkonová spektrální hustota, ... (Analyzátor/Graf Vlastnosti/Výstup FFT)
 • PAS (=Phase Assigned Spectrum) jako typ výsledku odezvové funkce (Analyzátor/Vytvoření nového měření/Nové rozšířené)
 • parametr "Zadat ručně" v měření dc (Analyzátor/DC měření)
 • instalátor A4410 Virtual Unit

Verze 2.56

06.01.2017

 • datový typ filtrovaná orbita (Analyzátor/Filtrovaná orbita)
 • datový typ ultrazvuk (Analyzátor/Ultrazvuk)
 • kruhový pohled pro časový signál (Analyzátor/Graf Vlastnosti/Pohled (časový signál))

Verze 2.55

06.12.2016

 • nastavení exportu do wav (Recorder/Úpravy záznamu)
 • minimální otáčky (Vlastnosti snímačů/Vlastnosti tacho snímače)

Verze 2.54

04.11.2016

Verze 2.53

26.10.2016

 • mód Ultrazvuk
 • kontrola snímačů v pochůzce (menu Nastavit/Global Nastavení/Kontrola snímačů v pochůzce)
 • kurzor ve spektrografu
 • tacho značky v orbitě

Verze 2.52

22.09.2016

 • nový formát poznámek
 • nastavitelné prodloužení ustálení (Snímače/Prodloužení ustálení)
 • vyvažování: povolena záporná hodnota testovacího závaží (odebírání hmoty)
 • bumptest: integrace ve spektru
 • tvorba pochůzky v přístroji

Verze 2.51

20.06.2016

 • typy průměrování pro statické hodnoty (lineární, maximum, minimum, medián)
 • referenční spektrum kresleno pod signálem

Verze 2.50

03.06.2016

 • rychlejší ukládání dat v pochůzce

Verze 2.49

26.04.2016

 • nový vzhled FASIT
 • FASIT jako typ měření

Verze 2.48

05.04.2016

 • detekce proměnných otáček
 • metody vyhodnocení statik rozděleny na True a Scaled

Verze 2.47

11.02.2016

 • dialog pro nastavení vzhledu (Nastavit/Vzhled)

Verze 2.46

29.09.2015

 • nový vzhled

Verze 2.45

25.08.2015

 • ručně zadané otáčky platné pro celou pochůzku

Verze 2.44

20.08.2015

Verze 2.43

14.08.2015

Verze 2.42

26.05.2015

Verze 2.39

16.05.2015

 • nový modul: ADS

Verze 2.41

14.05.2015

Verze 2.40

11.05.2015

Verze 2.38

11.03.2015

Verze 2.37

21.01.2015

Verze 2.36

13.01.2015

Verze 2.35

12.12.2014

Verze 2.34

21.10.2014

Verze 2.33

19.09.2014

 • až 8388608 vzorků časového signálu
 • až 3276800 čar spektra

Verze 2.32

18.09.2014

Verze 2.29

11.07.2014

Verze 2.27

24.04.2014

Verze 2.25

03.03.2014

Verze 2.24

29.01.2014

Verze 2.22

11.10.2013

Verze 2.21

09.09.2013

Verze 2.20

07.06.2013

Verze 2.19

27.05.2013

Verze 2.18

25.03.2013

Verze 2.17

15.01.2013

Verze 2.16

03.12.2012

Verze 2.15

23.11.2012

Verze 2.14

18.06.2012

Verze 2.13

26.03.2012

Verze 2.12

06.02.2012

Verze 2.11

05.01.2012

Verze 2.09

28.11.2011

Verze 2.08

09.11.2011

Verze 2.07

30.09.2011

Verze 2.06

10.08.2011

Verze 2.05

28.06.2011

Verze 2.03

16.05.2011

Verze 2.02

22.04.2011

Verze 2.01

23.02.2011

 • první vydání