Jak nahrát do přístroje nový firmware - A4300 VA3 Pro

Instrukce

1.
Stáhněte a rozzipujte nejnovější verzi firmwaru pro A4300 VA3 Pro.
2.
Připojte přístroj A4300 VA3 Pro k počítači pomocí USB kabelu.
Přístroj A4300 VA3 Pro musí být vypnutý.
3.
Zkopírujte soubor s novým firmwarem s příponou .up z počítače na disk přístroje A4300 VA3 Pro do složky va3/updates.
4.
Použijte funkci Bezpečne odpojit zařízení a odpojte přístroj A4300 VA3 Pro od počítače.
5.
Zapněte přístroj A4300 VA3 Pro.
6.
Stiskněte tlačítko Menu (F2) když je přístroj zapnutý a na hlavní obrazovce menu, vyberte položku Update a potvrďte OK.
7.
Vyberte požadovaný firmware z nabídky (můžete si do přístroje uložit více než jednu verzi firmwaru) a stiskněte OK.
8.
Proběhne přehrání firmware. Po ukončení nahrávání nové verze se přístroj automaticky vypne.
9.
Nyní můžete zapnout přístroj, kde je již nová verze firmwaru.

POZNÁMKA:
Chcete-li zjistit jakou verzi firmwaru máte v přístroji nainstalovanou, stiskněte tlačítko Info (F1) na obrazovce hlavního menu.