Kontakt

Adash

Hlubinská 32/1379
Ostrava, 702 00
Česká republika

+420 596 232 670
+420 596 232 687
+420 596 232 671
info@adash.com
www.adash.com

Adash Slovakia spol. s.r.o.

Chmelová dolina 61
949 01 Nitra
Slovenská republika

Konzultačné a technické stredisko Ing. Jozef Dávitko
Košice
Slovenská republika

+421 905 626 760
adash@mail.t-com.sk