Adash A4410 Virtual Unit

OMEGA

Online Monitoring Expert Guard Application

On-line monitorování vibrací

Jednodušší než kdy dřív

Automatické sledování strojů

Bez znalosti věci,expertní systém za vás vše vyřeší

OMEGA – SCHÉMA STROJŮ

Online Monitorovací Expert

Digital diagnostics system Adash tree
Stačí pouze vytvořit strukturu vašich strojů.

Následně připojíte snímače k příslušným měřicím bodům a spárujte je s online monitorovacím systémem A3800 nebo A3716 a jste připraveni monitorovat své stroje 24/7.

Poruchy strojů pod absolutní kontrolou

OMEGA

Route Downloader Adash Manual
Omega je vytvořena speciálně pro tovární velíny, kde údržba sleduje provozní teploty, tlaky, a další procesní parametry strojů. Společně těmito parametry můžete zobrazovat informace o mechanickém stavu vašich strojů. Omega detekuje nejběžnější závady strojů, zobrazuje aktuální a historické hodnoty ve sloupcových grafech v barvách semaforu.

Informační listy a manuály

Videa