PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adash dodává širokou škálu příslušenství potřebného pro Vaše měření vibrací

Nabízíme různé typy piezoelektrických snímačů zrychlení (akcelerometry) a rychlosti. Jednoosé snímače jsou k dispozici s nejběžnější citlivostí 100 mV/g a citlivostí 10, 50, 500 mV/g. Tříosé (triaxiální) snímače zrychlení kompatibilní s modely VA3 Pro, VA4 Pro, VA5 Pro a A4404.

Jsme schopni dodat bezkontaktní snímače posunutí (snímače vzdálenosti na bázi vířivých proudů) například pro měření Orbit (trajektorie pohybu snímané hřídele).

Ostatní

Příslušenství

laserové snímače otáček a magnetické držáky na snímače otáček
ultrazvukové mikrofony, ICP mikrofony
rázová kladiva
klešťové multimetry pro měření a analýzu motorových proudů a napětí
různé druhy magnetických úchytek pro snímače
ploché - pro rovné povrchy
prizmatické - pro měření na rádiusovém a nerovném povrchu
měřící podložky s rovným povrchem, závitem pro permanentní uchycení snímače nebo podložky pro uchycení v motorových žebrech
rozvodné krabice, kroucené kabely, rovné kabely různých délek, dle požadavku
konektory a konektorové přechodky dle požadavku