A3900 - II

1-kanálový online systém

A3900 online monitoring system

Modul A3900 představuje velmi jednoduchý, ale výkonný prostředek k on-line měření vibrací strojů. Uplatní se zejména při on-line monitorování stavu točivých strojů, jako jsou motory, ventilátory, čerpadla, převodovky a malé turbíny.

A3900 online monitoring system

Hlavní funkce

  • 1 kanál, volitelný typ měření: [mm/s] / [g]
  • zobrazení hodnoty na displeji
  • výstupní proudová smyčka 4-20 mA
  • reléový kontakt pro varování
  • parametry nastavitelné pomocí PC

Technické specifikace

Vstupy:
ICP® pro snímač zrychlení vibrací (napájení ICP®)
vstup zpracuje signál s maximálním rozkmitem ±5 V
Výstupy:
Galvanicky oddělená proudová smyčka 4 - 20 mA (volitelná aktivní / pasivní) s nastavitelným rozsahem
měřené veličiny
Přepínací kontakt relé ALARM 250V / 2A (50Hz)
Oddělený výstup signálu ze snímače (BNC konektor)
Měřicí rozsahy:
Podle citlivosti použitého snímače, vstupní signál max. rozkmitem ±5 V
Frekv. rozsahy:
[g] 0,8 Hz - 16 kHz
[g] 5 kHz - 16 kHz
[mm/s], [ips] 10 Hz - 1 kHz
Frekvenční rozsahy je možné upravit podle požadavků zákazníka.
Snímač:
Akcelerometr, napájení ICP®
Indikace:
ICP chyba snímače vibrací nebo jeho kabelu, funkce proudové smyčky LOOP, nastavených limitních hodnot OK, ALERT, ALARM
Napájení:
20 - 28 V DC (70 mA / 24 V DC), možnost samostatného napájení proudové smyčky (10 - 30 V DC)
Velikost:
90 x 53 x 58 mm
Hmotnost:
130 g
Krytí:
IP20

Informační listy a manuály

Manual A3900 online manual

Manuál