A3900

1-kanálový Online Systém

Jednoduchý monitoring vibrací

nepřetržitý monitoring stroje nebo ložiska

Nastavte limit vibrací

a sledujte LED indikátor

A3900 je jednoduchý jednokanálový online monitorovací systém. Měřená hodnota se zobrazuje na předním panelu a lze ji přenést do řídicího systému prostřednictvím výstupu proudové smyčky 4-20 mA. Zelená, žlutá a červená LED vás informuje o stavu vibrací stroje / ložiska. Jednotka A3900 obsahuje jedno programovatelné výstupní relé „ALARM“.

Adash A3900 - II

Technické specifikace

A3900 specifikace

Vstupy:
ICP® pro snímač zrychlení vibrací (napájení ICP®)
vstup zpracuje signál s maximálním rozkmitem ±5 V
Výstupy:
Galvanicky oddělená proudová smyčka 4 - 20 mA (volitelná aktivní / pasivní) s nastavitelným rozsahem měřené veličiny
Přepínací kontakt relé ALARM 250V / 2A (50Hz)
Oddělený výstup signálu ze snímače (BNC konektor)
Měřicí rozsahy:
Podle citlivosti použitého snímače, vstupní signál max. rozkmitem ±5 V
Frekv. rozsahy:
[g] 0,8 Hz - 16 kHz
[g] 5 kHz - 16 kHz
[mm/s], [ips] 10 Hz - 1 kHz
Frekvenční rozsahy je možné upravit podle požadavků zákazníka.
Snímač:
Akcelerometr, napájení ICP®
Indikace:
ICP chyba snímače vibrací nebo jeho kabelu, funkce proudové smyčky LOOP, nastavených limitních hodnot OK, ALERT, ALARM
Napájení:
20 - 28 V DC (70 mA / 24 V DC), možnost samostatného napájení proudové smyčky (10 - 30 V DC)
Velikost:
90 x 53 x 58 mm
Hmotnost:
130 g
Krytí:
IP 20

Informační listy a manuály