ADS Software

Vizualizace vibračního pohybu

Animation deflection shapes

Animation Deflecion Shapes – software je založen na metodě provozních tvarů kmitů. Tato metoda nám znázorňuje vibrace stroje pomoci animace. Vibrace jsou v průběhu animace na počítači zpomaleny na velmi nízkou frekvenci a amplituda pohybu je zvětšena, takže pohyb se stává viditelným pro lidské oko. Jedná se o kombinaci měření vibrací a softwarového zpracování. Výstupem této metody je vizualizace vibračního pohybu na jedné nebo více budicích frekvencích. Tento výstup je snadno pochopitelný pro každého a dává okamžitou představu o chování měřeného stroje.

ADS Software (verze View Only)

stáhnout

Hlavní funkce

  • vizualizace vibračního pohybu (neviditelného pro lidské oko)
  • možnost volby animační frekvence (nebo více frekvencí)
  • možnosti animace posunutí, rychlosti nebo zrychlení
  • možnost ručního zadání naměřených hodnot, ale také přímy přenost naměřených hodnot s přístroje A4400 VA4 Pro (modul ADS)
  • verze ADS - View Only volně stažitelná (ADS verze)

Informační listy a manuály

Manual ADS software

Manuál