ROUTE DOWNLOADER

Software pro jednoduchý přenos a posílání pochůzek

Jednoduchý přenos pochůzky

z DDS do měřícího přístroje a zpět

Naměřte vibrační data

a rovnou je pošlete k analýze

Adash Operation deflection shapes

ROUTE DOWNLOADER

Jednoduchý přenos pochůzek

Route downloader
Route Downloader je jednoduchý software pro přenos pochůzky. Software DDS může uložit pochůzku jako malý soubor, a tento soubor můžete poslat e-mailem technikovi, který je na míle daleko a nemá přístup k softwaru DDS. Pomocí Route Dowloader může tuto pochůzku nahrát do přístroje a provést měření pochůzky. Následně opět pomocí softwaru Route Downloader získá z naměřených dat malý soubor, který odesílá zpět. Tento soubor je poté otevřen softwarem DDS a naměřená data jsou uložena do pochůzky.

Route Downloader je kompatibilní se všemi pochůzkovými měřícími přístroji Adash.

Informační listy a manuály