DDS Software

Výkonný nástroj pro sběr, archivaci a vyhodnocení dat

Digital diagnostics system

Softwarový systém DDS reprezentuje velmi výkonný nástroj pro sběr, archivaci a vyhodnocení dat z oblasti vibrační a technické diagnostiky strojů. Obsahuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro analýzu signálu ve frekvenční a časové oblasti. Umožňuje připojení off-line i on-line měřících a monitorovacích systémů. DDS plně podporuje pochůzková měření.

Software DDS umožňuje velmi rychle vytvářet textově i graficky přehledné protokoly z provedených měření. Propracovaný systém nastavení alarmů umoňuje rychle zjistit změnu provozního stavu jednotlivých strojů. Software DDS komunikuje se všemi vibrodiagnostickými přístroji a on-line systémy firmy Adash.

Zdarma DDS software (omezená velikost databáze)

stáhnout

Digital diagnostics system

Hlavní funkce

  • uživatelská přívětivost
  • vysoká spolehlivost
  • komunikuje se všemi přenosnými přístroji Adash s pamětí
  • komunikuje s on-line monitorovacím systémem Adash A3716
  • obsahuje databázi ložisek (více než 30 000 ložisek)
  • verze DDS zdarma volně stažitelná (DDS verze)

Informační listy a manuály

Digital diagnostics system software manual

Manuál

Data sheet vibration meter a4900 Vibrio

DDS Quick Guide (EN)

Videa