Jak nahrát do přístroje nový firmware - A4500 VA5 Pro

Instrukce

1.
Stáhněte a rozzipujte nejnovější verzi firmwaru pro A4500 VA5 Pro.
2.
Připojte přístroj A4500 VA5 Pro k počítači pomocí USB kabelu.
Přístroj A4500 VA5 Pro musí být vypnutý.
3.
Zkopírujte soubor s novým firmwarem s příponou .up z počítače na disk přístroje A4500 VA5 Pro do složky VA4_DISC.
4.
Použijte funkci Bezpečne odpojit zařízení a odpojte přístroj A4500 VA5 Pro od počítače.
5.
Zapněte přístroj A4500 VA5 Pro.
6.
Zůstaňte na hlavní obrazovce menu a stiskněte tlačítko Update.
7.
Vyberte požadovaný firmware z nabídky (můžete si do přístroje uložit více než jednu verzi firmwaru). Potvrďte tlačítkem OK.
8.
Proběhne přehrání firmware. Po ukončení nahrávání nové verze se přístroj automaticky restartuje.