Záznamy

Záznam, je surový časový signál ze snímače, který byl změřen a uložen do paměti. Záznam nebyl nijak zpracován. Je to skutečný časový signál jak byl zachycen ze snímače. A4410 Virtual Unit obsahuje po instalaci jeden záznam (Default Rec) pro demonstrační účely. Na našich stránkách je možno stáhnout více záznamu a uložit je do Virtual Unit.

Záznamy kopírujte do datového adresáře Virtual Unit. Výchozí cesta je c:\ProgramData\Virtual Unit\)