On-line odborné školenie - Vibrodiagnostika strojov.

Pre hromadných aj individuálnych záujemcov ponúkame on-line školenia zamerané hlavne na základy, ale aj na užšie špecifikované témy z vibrodiagnostiky strojov. Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní.

Prejavenie záujmu a požiadavku na zaslanie ponuky a podrobnej osnovy môžete zaslať na Adash Slovakia s.r.o.


Ing. Jozef Dávitko
E-mail: ADASH@mail.t-com.sk
Mobile : +421 905 626 760