Přehled verzí - A4300 VA3 Pro

Verze 1.30

22.12.2022

  • Úhly (fáze) s nebo proti otáčkám (viz manuál Hlavní menu / Global / Počítání úhlů)
  • Vyvažování: nový vzhled a terminologie (viz manuál Vyvažování)
  • Vyvažování: parametr Provozní otáčky (viz manuál Vyvažování / Menu vyvažování / Nastavení rotoru / Provozní otáčky)
  • Vyvažování: pozice testovacího závaží (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Testovací běh)
  • Vyvažování: možnost více než 255 hodnot v průměrování
  • Název snímače a poznámky přidány do csv (viz manuál Analyzátor / Export / Export do csv)
  • Okno flat top (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (rozšířené) / Okno)
  • Import seznamu základních měření (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (základní))
  • Seznam špiček v grafu spektra (viz manuál Analyzátor / Vlastnosti grafu / Seznam špiček)

Verze 1.29

05.08.2021

  • Meze pro statická měření v modulu Analyzátor (viz manuál Analyzátor / Další možnosti měření / Meze)
  • Meze pro statická měření v modulu Pochůzka (viz manuál Pochůzka / Meze)
  • Násobky limit (umožňují snížit nebo zvýšit hodnoty limit) a Acc fmin v modulu Vibrometr (viz manuál Vibrometr / Nastavení)
  • Násobky limit a Acc fmin v modulu FASIT (viz manuál FASIT / Nastavení)Celková hmota ve vyvažování (viz manuál Vyvažování / Menu projektu / Project Menu / Celková hmota)

Verze 1.28

01.04.2021

  • Skrytá hra
  • Vyažování: Zobrazená hodnota nevývahy (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině)

Verze 1.27

28.02.2020

  • Frekvenční rozsah 90 kHz (viz manuál Analyzátor / Nové měření / Nové měření (rozšířené) / Fmax)

Verze 1.26

12.12.2019

  • Nastavitelné FASIT limity (viz manuál FASIT / Nastavení)
  • Název snímače (viz manuál Hlavní menu / AC snímače)
  • Typ hodnoty (RMS, 0P, PP) definovaný globálně (viz manuál Hlavní menu / Global)
  • Přepínání kanálu během měření pro vibrometr (viz manuál Vibrometr / Nastavení snímačů
  • Přepínání kanálu během měření pro fasit (viz manuál FASIT / Nastavení snímačů)
  • Ve stavovém řádku zobrazeno spolu s aktuálním časem také aktuální datum

Verze 1.25

07.08.2018

  • Nové maximální rozlišení ("otáčky / 1024") pro měření 1x ampl + fáze a vyvažování (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Rozlišení"
  • Pásmo fmin ve FASIT (viz manuál FASIT/Nastavení/Pásmo fmin)

Verze 1.24

19.06.2018

  • Nová jazyková verze - Španělština
  • ACMT hodnota RMS nebo PEAK (viz manuál Analyzátor/Měření ACMT)
  • Počet průměrů vyšší než 255
  • Parametr "Special" v menu Global (viz manuál Hlavní menu/Global)
  • Horní řádek grafu obsahuje více informací
  • Export do csv (viz manuál Analyzátor/Export/Export do csv)

Verze 1.21

18.01.2018

  • Změna měřícího místa při prohlížení naměřených dat (viz manuál Pochůzka/Popis tlačítek módu pochůzka
  • Dialog "Uložit data" (viz manuál Hlavní menu/Global)
  • Tlačítko Start / Stop / Ulož v analyzéru změněno na Start / Stop

Verze 1.19

26.09.2017

  • Drobné opravy

Verze 1.18

18.09.2017

  • Drobné opravy

Verze 1.17

22.08.2017

  • Tlačítko Start / Stop / Ulož v analyzéru (viz manuál Analyzátor/Popis tlačítek módu analyzátor/Tlačítko F3 (Start / Stop / Ulož))

Verze 1.16

04.08.2017

  • Drobné opravy

Verze 1.15

10.07.2017

  • Snadné volání modulu strobo (viz manuál Strobo/Snadné volání)
  • Automatický skok na další bod pochůzky (viz manuál Hlavní menu/Global/Aut. skok v pochůzce)
  • Obrázky ve vyvažování (viz manuál vyvažování/Menu projektu/Nastavení vyvažování)
  • Grafické zobrazení výsledku vyvažování (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
  • Dotaz "Odstranit testovací závaží" po běhu s testovacím závažím (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka testovacího závaží)
  • Různý počet lopatek pro každou rovinu (viz manuál Vyvažování/Menu projektu/Nastavení vyvažování)
  • Rozdělení vývažku (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
  • Změna lopatek (viz manuál Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Obrazovka výsledku měření)
  • Různý poloměr umístění závaží pro každou rovinu (viz manuál Vyvažování/Menu projektu/Nastavení rotoru)

Verze 1.14

16.05.2017

  • Time synchro průměrování pro spektra (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Typ průměrování)
  • Ampl tacho (viz manuál Hlavní menu/Trigger/Použít ampl tacho)
  • Smaž poslední data (viz manuál Analyzátor/Další funkce pro sestavu)
  • Ruční zadávání DC hodnot (viz manuál Analyzátor/Nové měření/Nové měření (rozšířené)/Ruční vstup)
  • Předdefinované texty v editboxech při zadávání názvů

Verze 1.13

28.03.2017

  • hodnota "žádné" pro alarmy (Vibrometr/Nastavení/Alarmy)
  • Page Up / Page Down (viz manual, kapitola: Jak pracovat s menu a seznamy/Procházení položek seznamů)

Verze 1.12

21.02.2017

  • přepočet referenčního spektra podle typu hodnoty (RMS, OP, PP)

Verze 1.11

27.01.2017

  • datový typ - ultrazvuk
  • detekce úrovně tacho snímače (Menu/Snímače/Tacho)

Verze 1.10

16.11.2016

  • drobné opravy

Verze 1.09

26.10.2016

  • mód Ultrazvuk
  • kontrola snímačů v pochůzce (Menu/Global/Kontrola snímačů v pochůzce)

Verze 1.08

22.09.2016

  • nový datový typ: záznam
  • poznámky
  • referenční hodnoty
  • ruční vstup
  • strobo: dělení/násobení frekvence dvěma
  • nastavitelné prodloužení ustálení (Menu/Snímače/Prodloužení ustálení)
  • vyvažování: povolena záporná hodnota testovacího závaží (odebírání hmoty)
  • barva pozadí černá/bílá (Menu/Global/Barva pozadí)

Verze 1.07

17.06.2016

  • mód Rozběh
  • typy průměrování pro statické hodnoty (lineární, maximum, minimum, medián)
  • metody vyhodnocení pro statické hodnoty (crest, kurtosis, avg)
  • rychlejší ukládání dat v pochůzce
  • odstranění nízkých frekvencí v g-demod spektrech

Verze 1.05

13.05.2016

  • detekce otáček
  • nový vzhled FASIT
  • FASIT jako typ měření
  • metody vyhodnocení statik rozděleny na True a Scaled
  • průměrování peak hold
  • datový typ ir teplota

Verze 1.04

21.03.2016

  • mód Záznam

Verze 1.03

19.02.2016

  • mód Vibrometr
  • textové doporučení v módu FASIT

Verze 1.02

04.12.2015

  • první vydání