Přehled verzí - DDS Software

Verze 3.9.2

22.03.2024

 • Vibration Visualization
 • Reporty strojů 
 • Nové logika zadávání otáček / změna otáček u stroje neovlivní už změřená data – je třeba zadávat přes Set 1x 

  POZOR !!! 
  Změna verze databáze. Starší verze DDS neotevřou databáze od verze 3.9.2.

Verze 3.8.2

04.05.2023

 • Podpora pro nové VA5/4 funkce
 • Ukládání v pochůzce - retrig
 • Převzorkování- časové signály, orbity...
 • Oktávová analýza ( rozsahy, limity, typ kvantifikatoru )
 • Poslední hodnota ( náhled )

Verze 3.8.1

16.03.2023

 • FResp - Nové grafy Ampl, Ampl+Fáze
 • Statiky - Graf – osa X v Otáčkách
 • Record – jde v DDS přehrát jako zvuk
 • Nastav 1x - Dovolí vypnout přepočty ve stromu
 • Vibrio M - Řazení strojů v pochůzce jako ve VAx přístrojích
 • Přístroje VA3/4/5 - Ukládání úhlů s/proti rotaci

 • Online systémy

  - Možnost nuceně odemknout online přistroj
  - Nový nastavovací dialog A3xxx
  - Nová vlastnost trig timeout ( A3xxx od verze 2.81 )


Verze 3.8.0

17.06.2022

 • Nová funkce DataLogger pro online systémy
 • Import limitů z přístroje
 • Flat Top okno

Verze 3.6.2

16.02.2022

 • DDS 2022
 • Nová verze DB ( je třeba aktualizovat všechny DDS používající stejné databáze )
 • FASIT - možnost definovat násobek limit pro rychlost i zrychlení
 • Adash Limity – násobek limit pro rychlost i zrychlení
 • Nový online
  - nastavování je v datových buňkách
  - Nové datové typy MinMax a Hustota
 • Nová funkce Najdi postranní pásma ve spektrech
 • Úprava pochůzkového okna (přibyla možnost měnit pořadí strojů pro VA3/4/5 )
 • Typ Ampl + Fáze – možnost zadat rovnou frekvenci

Verze 3.5.3

21.05.2021

 • Vylepšení - kopírování mezi stromy zachová snímače
 • Vylepšení - Možnost zap/vyp tvar ložiska v centerline a orbit
 • Vylepšení – Povolení rychlé změny počtu grafů v dlaždicích
 • Nový datový typ - komplexní SMAX (pro VA4+5 fw 2.76)

Verze 3.5.2

12.04.2021

 • Podpora pro Adash Server 2.0 (MySQL 8.0)

Verze 3.5.1

20.01.2021

 • Optimalizace - Nová verze DB (je třeba zaktualizovat všechny klienty a zastavit online)
 • Vylepšení - Graf Časový signál + Spektrum – druhý kurzor je harmonický
 • Vylepšení - Online A3716/A3800 Přibyla možnost otevřít Vzdálenou plochu
 • Vylepšení - Nový FASIT protokol
 • Vylepšení - Podpora pro Smax s fází

Verze 3.4.5

15.07.2020

 • Export časového intervalu - Možnost exportovat jen část stromu a ponechat prázdné buňky
 • Harm kurzor spektra - zobrazena i druha jednotka Hz/ot
 • Nastav otáčky - možnost vybrat i x2 x4 x1/2 a x1/4
 • Možnost exportovat odezvu(FRF) jako spektrum
 • VA4+5 sound level dostupný pochůzkově i v online
 • VA4+5 octave spec pochuzkove i online
 • VA4+5 A+P, Řadová analýza, PSShift - rozlišení, nastavitelný řád...
 • VA4+5 posílání limit do statik(FW 2.73)
 • Změna - Ložiska - BSF změneno na BSF2 (2*bsf)
 • Nový jazyk - Rumunština

Verze 3.4.4

15.01.2020

 • Drobná vylepšení a opravy chyb

Verze 3.4.3

12.12.2019

 

 • Nová funkce - e-mail notifikace pro online sběr dat
 • Nová funkce - přímý export jednoho řádu z řadové analýzy do nové APS dat. buňky
 • Vylepšení - možnost upravit Adash limity(low/medium/high)Vylepšení - třídění seznamu měření klikem na sloupec
 • Vylepšení - časový signál se zobrazí i s pre(post)trigem
 • Vylepšení – automatické vyplnění času při ručním vkládání statických hodnot
 • Vylepšení – delta kurzor v trendových grafech

Verze 3.4.2

16.10.2019

 • Vylepšení - export do CSV nyní využívá jednotky z globálního nastavení 
 • Vylepšení - změněn systém redukce data (opuštěny intervaly)
 • Drobná vylepšení a opravy chyb

Verze 3.4.1

30.08.2019

 • Nová funkce – Podpora analyzátoru VA5Pro
 • Vylepšení - přidána hodnota 0-P do pravého horního rohu časového signálu
 • Vylepšení - je možné měnit emisivitu ve snímcích termokamery
 • Vylepšení - rychlejší export časového intervalu
 • Vylepšení - přidána redukce filtrovaných orbit
 • Vylepšení - nový typ zobrazení Amplituda + Trend fáze do Ordy
 • Vylepšení - pozměněn export trendu z řádové analýzy + možnost tato data importovat jako APS

Verze 3.4.0

09.08.2019

 • Nová funkce – Podpora analyzátoru VA5Pro

Verze 3.3.10

17.07.2019

 • Nová funkce – Online/A3716 - přidány bin. vstupy, tacho trig level pro otáčkovou sondu
 • Nová funkce - Protokol poruch
 • Vylepšení – Možnost provést zálohu bez dat(šablona stromu)
 • Vylepšení - Detekce nového Virtual Unit
 • Vylepšení – Zrychleno načítání dynamických dat
 • Vylepšení - Redukci dat je mozne aplikovat pouze na statiky nebo dynamiky, případně obojí
 • Vylepšení - Podmíněná měření mohou být řízena alarmem řídící dat. buňky

Verze 3.3.9

21.03.2019

 • Nová funkce – Najdi harmoniky
 • Vylepšení – nová varianta grafu vztah mezi jednotkami
 • Vylepšení - reporty reflektují aktivní filtr(zobrazí jen vyfiltrované hodnoty)
 • Vylepšení – možnost měnit pořadí uložených výběrů
 • Vylepšení - graf časový signál/circular přidán jednoduchý kurzor(zobrazení úhlu)

Verze 3.3.8

08.01.2019

 • Nový jazyk – Čínština
 • Nová funkce – mazání dat podle časovém intervalu
 • Vylepšení – dialog nastavení datové buňky – zrychleno zobrazení při velkém počtu měření
 • Vylepšení – možnost nastavení pulzů na otáčku u tacha pro online měření

Verze 3.3.7

18.10.2018

 • Nová funkce - Zobrazení časový signál + trend
 • Vylepšení - DDS Basic verze podporuje SQL databázi
 • Vylepšení - lepší toolbar grafů spekter pro harmonický a sidebad kurzor

Verze 3.3.6

01.08.2018

 • Nová funkce - kopírování a přesouvání měření mezi datovými buňkami.
 • Nová funkce - limity řádové analýzy.
 • Nová funkce - první klik do spektrálního grafu zapne kurzor. Chování lze změnit v globálním nastavení.
 • Nová funkce - rychlý výběr stejných měření ve stroji. Stiskni a drž Ctrl + Shift a klikni na měření ve stromu.
 • Vylepšení - přepínání mezi trendy v multigrafu pomocí legendy.
 • Vylepšení - vypnutí/zapnutí reference spektra přímo v hlavním menu (záložka Graf).
 • Vylepšení - přepínání jednotky X přímo v hlavním menu na záložce Graf (spektra, trendy).
 • Vylepšení - u měření FASIT lze nyní nastavit parametr Fmin.
 • Změna - online sběr dat nyní vyžaduje připojený hw klíč (HASP)
 • Mnoho drobných vylepšení.

Verze 3.3.4

09.03.2018

 • Nová funkce - Data Postprocessing (viz. manuál Data Postprocessing)
 • Nová datová buňka Soubor - možnost si do databáze uložit i soubory(doc, pdf....)
 • Vylepšení - globální nastavení zobrazení pouze posledních N dnů/hodin dat (dny jsou jako předvolby hodiny se zadávají jako číslo + h napr. 24h)
 • Vylepšení - je možné zapnout zobrazování tool tipu hlavního menu (vhodné pro malé monitory, kde se v menu již nezobrazují popisky)

Verze 3.3.3

15.01.2018

 • Nová funkce - Bitová komprese dynamických dat. buněk (může zmenšit velikost databáze až na 25% původní velikosti)
 • Nová funkce - Online Status (nástroj pro monitorování běžících online projektů)
 • Vylepšení - generování přehledu podle názvu dat. buněk
 • Vylepšení - automatické pozastavení aktualizace při práci s grafem v online databázi
 • Podpora logickych funkci v A3716 relé
 • Podpora pro A3800

Verze 3.3.1

14.09.2017

 • Nová funkce - Nastavení limitních hodnot statik ze statistických údajů dat. buněk
 • Nová funkce - Kopírování reference a limit mezi dat. buňkami (statiky, spektrum)
 • Vylepšení - Časový signál v kruhu - možnost nastavit periodu delta/periodickým signálem nebo naměřenými otáčkami
 • Vylepšení - Multieditace snímačů
 • Vylepšení - Možnost stahování zoom spekter z VA4Pro
 • Vylepšení - Sjednocení dialog pro nastavování rychlosti v grafu i ve stromu
 • Nový datový typ - Oktávové spektrum (+ stažení dat z VA4Pro jen nepochůzkově )

Verze 3.3.0

21.07.2017

 • Nová funkce - A3716 - podpora pro 64 kanálový multiplexer
 • Nová funkce - Ukládání výběru ve stromu
 • Nová funkce - Redukce dat(Statiky, Spektra, Čas. signály)
 • Nová funkce - Při vkládání dat. buňky do 2D nebo 3D bodu, se automaticky buňka přidá na všechny vstupy (funkci lze zapnout/vypnout)
 • Nová funkce - Nastavování otáček pro celou část stromu(Strom/Nastav otáčky)
 • Nový typ grafu - Časový signál v kruhu
 • Vylepšení - A3716 - aktuální hodnoty jsou zobrazeny i se semafórem
 • Vylepšení - SQL servery - oddělen název databáze od názvu stromu
 • Vylepšení - Přibyla možnost uložit nastavení filtru
 • Vylepšení - Pokud jsou ve stromu poznámky zobrazují se i ve formě tooltipů
 • Vylepšení - Protokol struktury stromu rozšířen o další parametry
 • Vylepšení - Nastavení referecí pomocí tlačítka (možno použít nastavení reference jako klaves. zkratku)
 • Vylepšení - Možnost trvale zapnout popisku osy Z v kaskádě
 • Vylepšení - Nově je možno vypnout posouvání limit myší (stávalo se, že si je omylem uživatelé posouvali)
 • Vylepšení - V seznamu stromů je možno vhledávat (přímo psaním názvu)
 • Vylepšení - Nová volba tloušťku čáry signálu v grafu
 • Vylepšení - Moznost zrusit automaticke otevreni vychozi DB, misto toho se otevre dialog se seznamem DB
 • Vylepšení - Překrytí spekter(spektra jsou přes sebe a každé jinou barvou) v multigrafu

Verze 3.2.4

16.05.2017

 • Nový datový typ - Řádové spektrum + podpora pro VA4Pro / A3716 (FW 02.57)
 • Vylepšení - VA4Pro (FW 02.57) přidána podpora pro FRF - PAS(=Phase Assigned Spectrum)
 • Vylepšení - VA4Pro / A3716 - Podpora pro měření řízená triggery - širokopásmová hodnota/časový signál/orbita/smax
 • Vylepšení - A3716 Online - do časových záznamů a orbit se přenášejí tacho značky
 • Vylepšení - V grafu orbity a časového signálu možnost vyp/zap zobrazení s offsetem
 • Vylepšení - Upozornění na přenos nekompatibilní datové buňky do pochůzky (rozsah 90kHz nemůže být poslán do přístroje VA3 Pro)
 • Vylepšení - Přidána podpora pro Lubri Export/Import pochůzky (RouteDownloader 1.4.0)
 • Vylepšení - Vlastní definování barev pro multigrafy
 • Nová funkce - Export dat dle časového intervalu

Verze 3.2.3

01.03.2017

 • DDS 2017
 • nový datový typ - Filtrovná orbita
 • nová funkce - zobrazení polárního grafu z vybraného řádu
 • nová funkce - hromadný export dat do CSV
 • nová funkce - zobrazení vůle ložiska u Center Line a Orbity
 • vylepšení - upraveno zobrazení Center Line, možnost nastavit GAP, vkládání značek s hodnotou otáček
 • vylepšení - upraveny zoom dialogy 2D grafů
 • další drobná vylepšení

Verze 3.2.2

22.12.2016

 • nová funkce - přehrávání zvuku z ACMT a periodického kurzoru
 • nová funkce - automatická kontrola aktualizace, její stažení a spuštění
 • nová funkce - dialog pro nastavení zoomu u spektrografu
 • vylepšení - rozdělení snímačů na ac/dc/acdc
 • vylepšení - přidána možnost řazení v seznamu stromů
 • vylepšení - multi kopírování, lze zkopírovat vybrané prvky do několika vybraných prvků najednou
 • vylepšení - ve stromu se zobrazí ikonka expirovaných měření pro pochůzku
 • vylepšení - zjednodušen ložiskový dialog
 • vylepšení - lepší indikace přenosu pochůzky do přístroje
 • přistroj - možnost přenosu pochůzky z A4300 VA3 Pro (Lite) pokud není licence
 • změna - nastavení prodloužené doby ustálení snímače přesunuto z měřícího bodu do nastavení snímače

Verze 3.2.1

15.11.2016

 • nová funkce - protokol naposledy měřených strojů
 • nová funkce - zadání zkrácených názvů pro pochůzku, vypuštění prvků z cesty v pochůzce
 • nová funkce - Virtual Unit jako přístroj (všechny funkce jako VA4) + volbu datové složky VU
 • vylepšení - přehrávání zvuku z časových signálů různou rychlostí
 • vylepšení - přibyla možnost 2d/3d snímače v databázi
 • vylepšení - v globáním nastavení rozdělena volba Typ hodnoty podle fyzikální veličiny zrychlení, rychlost, posunutí
 • vylepšení - legendu v grafech je možné posouvat myší
 • vylepšení - frekvenční odezva - auto fáze
 • vylepšení - logika dědění otáček

Verze 3.2.0

23.09.2016

 • nový protokol závad - generuje se jak z dat. buněk FASIT, tak z uživatelských poznámek
 • nová funkce - Zálohovat/Obnovit strom
 • nový typ grafu - waterfall pro časové záznamy (zobrazuje jen kladnou část)
 • nová funkce - tab zobrazující aktuální hodnoty z A3716 (vyžaduje aktualizovanou verzi A3716FW)
 • nová funkce - vytváření protokolů rozšířeno o posledních N hodnot
 • VA4, VA3 - podpora nového typu poznámek (VA4 2.52, VA3 v1.08)
 • VA4, VA3 - ruční zadání otáček v pochůzce (VA4 2.52, VA3 v1.08)
 • VA4, VA3 - u senzoru je možné prodloužit dobu ustálení (VA4 2.52, VA3 v1.08)
 • A3716 - podpora FASIT datových buněk (A3716 v2.52)

Verze 3.1.9

03.08.2016

 • nový typ zobrazení řádových analýz - filtrovaná orbita
 • přidán typ průměrování statik (VA4Pro/VA3Pro - lin, min, max, median)
 • nové možnosti statických limit
 • bezpečně odebrat přístroje
 • vylepšení - kurzor se nyní může vykreslovat v několika režimech, viz. Globální nastavení/Vzhled/Vykreslení kurzoru. Jsou tak vidět i objekty za kurzorem.
 • vylepšení - do filtrace přibyla volba "Drž počáteční výběr". Filtrace si tak pamatuje vybraný prvek při jejim prvním použití. Filtrace se pak provádí výhradně pod ním. Nezáleží na aktuálním výběru ve stromu.

Verze 3.1.8

09.06.2016

 • Virtual Unit jako přístroj(dostupné pokud je v licenci přístroj VA4Pro nebo VA3)
 • vylepšení - funkce Sjednotit kurzor mění i typ kurzoru v ostatních grafech stejného typu
 • nový typ grafu - spektrum lze nyní zobrazit jako Spektrum + Trend (Amplituda/Otáčky)
 • vylepšení - v trendovém multigrafu je možné zobrazit závislost jedné veličiny na druhé
 • vylepšení - FASIT jde nyní zobrazit pouze jako trend
 • Vibrio M - podporovány FASIT hodnoty (FW 4.55 a novější)

Verze 3.1.7

19.05.2016

 • nový datový typ - FASIT (VA4Pro/VA3)
 • nový datový typ - IR Teplota (VA3/Vibrio)
 • vylepšení - Zadávání převodů (zrušen tacho factor)
 • nová funkce - Rodiny frekvencí
 • nová funkce - Proměnné otáčky
 • přidán německý jazyk

Verze 3.1.6

21.04.2016

 • nová funkce - VA4Pro (fw 2.48) / VA3Pro (fw 1.05) Scaled/True vyhodnocování širokopásmových hodnot
 • nová funkce - Osa X trendu v pořadí
 • vylepšení - Časový záznam/ACMT + Spektrum - výpočet spektra jen z oblasti delta(periodického) kurzoru
 • vylepšení - Časový záznam/ACMT osa X v sec
 • vylepšení - Výběr dalších parametrů hned po instalaci(jednotky, síťová frekvence)
 • nová funkce - protokol statistiky
 • vylepšení - přepínání dB rozsahu přímo v grafu spektrografu

Verze 3.1.5

01.04.2016

Verze 3.1.4

10.03.2016

Verze 3.1.3

29.02.2016

Verze 3.1.1

05.02.2016

Verze 3.1.0

24.11.2015

Verze 3.0.0

09.10.2015

Verze 2.2.8

24.09.2015

Verze 2.2.5/6

29.07.2015

Verze 2.2.4

22.06.2015

Verze 2.2.1

28.05.2015

Verze 2.1.0

17.04.2015

Verze 2.0.3

10.02.2015

Verze 2.0.2

13.01.2015

Verze 2.0.1

16.12.2014

Verze 2.0.0

12.12.2014

Verze 1.0.5

03.07.2014

Verze 1.0.4

14.05.2014

Verze 1.0.3

14.04.2014

Verze 1.0.2

27.03.2014

Verze 1.0.1

23.03.2014

Verze 1.0

07.03.2014