Průmysl 4.0 - v údržbě

Průmysl 4.0 - v údržbě

Když v poslední době navštívím nějakou konferenci o údržbě, slyším poměrně hodně o prediktivní údržbě (s vysvětlením o co jde) a mnohem méně o vibrační diagnostice (obvykle s komentářem, že je to příliš složité na vysvětlení).

PROTOŽE PRO PRŮMYSL 4.0 NEEXISTUJÍ žádné normy, lze s ním spojit téměř vše. A tak se firmy předhánějí v tom, kdo bude mít na svých výrobcích nebo v reklamě více nálepek s nápisem "Průmysl 4.0", i když (v mnoha případech) nejde téměř o nic skutečně převratného. Svět údržby se v poslední době hodně zaměřuje na prediktivní údržbu. To zjednodušeně znamená, že stroj by se neměl opravovat až po poruše, ani příliš brzy, když je ještě v dobrém stavu. Stroj by měl být opraven, když je to skutečně potřeba. Správný okamžik nastává, když se blíží porucha - jinými slovy: když porucha začne stroj ovlivňovat, ale je stále bezpečné nechat stroj v provozu, dokud čas pro opravu nebude pro podnik nejvhodnější (například během plánované odstávky).

Všeobecně je uznáváno, že továrna, která využívá program prediktivní údržby, je připravena na Průmysl 4.0 a naplňuje vize Průmyslu 4.0. Hlavní částí prediktivní údržby je vibrační diagnostika, která dokáže poměrně přesně zjistit stav stroje z vibračního signálu. (Vibrační diagnostika jej vlastně sama o sobě zjistit nedokáže, ale dokáže to vibrační specialista, který rozumí naměřeným hodnotám a grafům.) Je tu však jeden problém: strojů, které je třeba udržovat, je stále více a odborníků, kteří vibrační diagnostice rozumí, je stále méně (a tuto skutečnost bohužel potvrdí i řada univerzit).

Proto se vibrační analytici hledají hůře, a proto jsou také stále dražší. Proč vlastně potřebujeme k vyhodnocování vibračních dat takové odborníky? Možná si myslíte, že například diagnostický systém v automobilu je na vyšší úrovni, protože i řidič, který nerozumí fungování motoru, snadno pochopí, co mu diagnostický systém říká (tj. vyměnit brzdové destičky, vyměnit zadní žárovku, zastavit vozidlo - porucha mazání motoru). I složitějším závadám může snadno porozumět mechanik-začátečník, pokud má k dispozici dobrý diagnostický systém. Je to proto, že moderní vozidlo je obvykle přeplněné různými čidly a řídicí elektronikou (která však může být někdy kontraproduktivní) a zdaleka se nejedná o prediktivní údržbu. Je to spíše údržba preventivní. Naproti tomu údržbář v továrně je obvykle vybaven pouze jedním snímačem vibrací a sběračem dat (a i za to může být rád), takže se musí spolehnout na své znalosti a zkušenosti.

Na trhu však existují vibrodiagnostická zařízení, která dokáží sama vyhodnotit celkový stav stroje a dokonce najít zdroj vznikající poruchy. To vše lze provést, aniž by technik, který zařízení obsluhuje, musel mít nějaké speciální znalosti. Tato skutečnost je vlastně, troufám si říci, skutečně revoluční pro Průmysl 4.0 - data vyhodnocuje systém, nikoliv odborník na vibrace.

Algoritmus toho systému byl vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností odborníků na vibrodiagnostiku společnosti ADASH. Nazývá se FASIT - Expertní systém. Je to nástroj pro identifikaci zdrojů poruch (Faults Source Identification Tool). Algoritmus systému FASIT většinou využívá data z analýzy FFT a vyhodnocuje je stejně jako expert na vibrace. Výsledkem tohoto vyhodnocení je přehledný graf zobrazující závažnost a typ vznikající poruchy. Výsledek lze uložit do profesionálního softwaru ADASH DDS, takže je zaznamenáván také trend závažnosti poruch. Trend závažnosti poruchy je mnohem srozumitelnější než trend hodnot vibrací, což mohou být čísla srozumitelná pouze pro odborníka na vibrace. K vyhodnocení není třeba žádných speciálních znalostí. Systém například říká: Byl zjištěn špatný stav stroje, z 80% způsobený nevývahou stroje.

Tímto způsobem se můžeme vyhnout častému dilematu managementu, kterým je: "Musíme začít s diagnostikou vibrací, ale kdo to udělá? Nikdo tady tomu pořádně nerozumí." Řešení tohoto problému je velmi snadné: kontaktujte distributora ADASH na webových stránkách www.adash.com a získejte řešení prediktivní údržby vhodné pro váš závod. Jakmile je hotovo, stačí shromažďovat data a postupovat podle pokynů vygenerovaných expertním systémem FASIT. Tímto způsobem potom bude Vaše představa o stavu strojů zcela jasná. Vzniká jen jedna nová starost: co udělat se všemi ušetřenými penězi, které by se normálně utratily za neočekávané odstávky, či externí servisní firmu?

Pokrok v průmyslu směřuje k sofistikované automatizaci i v oblastech, kde by to bylo před několika lety jen stěží představitelné. Nesměřuje k tomu proto, že by to tak bylo plánováno, ale směřuje k tomu kvůli požadavkům trhu a moderním technologiím, které jsou nyní k dispozici. Průmysl 4.0 vlastně popularizuje a pojmenovává neustálý vývoj technologií. Věřím, že tato popularizace povede k většímu zájmu mladých lidí o studium technických oborů a že vibrační diagnostika a prediktivní údržba budou chápány jako princip údržby úspěšné firmy.