Volba strategie údržby

Volba strategie údržby

Nepoužívat dnes prediktivní údržbu je jako mít doma černobílou televizi. Pokud prediktivní údržbu používáte, jaké jsou její skutečné výhody ve srovnání s jinými strategiemi údržby?

Prediktivní údržba, monitorování stavu nebo vibrační diagnostika.

"Co jsou to za pojmy?

Motory vibrují a hluk, který vydávají, jsou vlastně tyto vibrace. Asi není třeba vysvětlovat, že pokud mluvíte, vaše hlasivky generují vibrace, které se vzduchem přenášejí k uším ostatních lidí.

Tyto vibrace nevidíte, ale slyšíte je. Představte si basový reproduktor při přehrávání nějaké hudby. Vidíte pohyb membrány reproduktoru? Ano, můžete. Ale můžete vidět pohyb motoru při jeho chodu? Ne tak docela. Dnes jsou k dispozici vynikající nástroje, které nám mohou pomoci "vidět" vibrace motoru: snímač zrychlení a měřič nebo analyzátor vibrací.

Pokud se opět vrátíme k reproduktoru, můžete oddělit jednotlivé zvuky, které vycházejí z reproduktoru při přehrávání nějaké hudby? No, ne každý z nich, ale pokud máte ekvalizér, můžete oddělit basy od výšek.

Proč stále mluvím o reproduktorech? Hudba je velmi podobná vibracím na stroji. Na stroji chcete také oddělit tyto zvuky "basů a výšek", ale zde mluvíme o oddělení závad stroje, jako je celkový stav stroje související s otáčkami hřídele (nízká frekvence) a závady ložisek nebo převodovky (vyšší frekvence).

K oddělení těchto poruch používáme výše uvedené vibrometry a analyzátory. Celkový stav stroje a stav ložisek jsou dvě základní věci, které chceme při provádění vibrodiagnostiky oddělit.

Vibrační diagnostika je samozřejmě složitější a později zjistíte, že je třeba oddělit více zdrojů vibrací, které vznikají. Například z uvolněných základových šroubů, nevyváženosti, nesouososti, závad lopatek ventilátoru, závad ozubených kol a mnoha dalších. Prozatím však pro snazší vysvětlení hovořme pouze o těchto dvou základních věcech.

Metod pro vyhodnocení stavu stroje a jeho poruch je více. Kromě vibrační diagnostiky jste možná slyšeli o ultrazvukové detekci, termografii, nedestruktivním testování atd. a všechny tyto metody jsou součástí monitorování stavu.

 

Význam koncepce údržby

Každá metoda má své klady a zápory; bude záležet na vašem programu údržby, kterou z nich zvolíte a kterou použijete pro konkrétní stroje. Během posledních několika desetiletí však bylo zjištěno a prokázáno, že vibrační diagnostika je pro většinu točivých strojů nejefektivnější a nejspolehlivější metodou.

Jakou strategii údržby uplatňujete ve svém závodě? Nevěřím, že vaše společnost používá nejstarší strategii, kterou je "run-to-failure" neboli takzvaná "havarijní údržba". Pokud máte například 100 lidí na výrobní lince a hlavní stroj, který je pro tuto výrobu kritický, se porouchá, pravděpodobně pošlete zaměstnance domů nebo jim dáte jinou práci, například mytí všech oken v továrně.

To by asi nebyl velký problém, ale o kolik peněz přijdete, když nebudete hodinu vyrábět? Nebo co když máte dead line, váš zákazník čeká na vaše výrobky a vy nejste schopni je dodat? Přijdete o tuto zakázku a možná i o zákazníka, protože se bude snažit najít lepšího dodavatele.

Lepší, ale ne ideální strategií je preventivní údržba nebo plánovaná údržba. Tato metoda je jednoduchá. Například každý rok vyměníte ložisko na "stroji číslo 1". První aspekt je finanční; ložisko může být drahé a možná by fungovalo více let, kdybyste znali jeho skutečný stav.

Ale dobře, nainstalujete nové ložisko a očekáváte, že bude fungovat jeden rok, protože je nové. Ale co když servisní firma nainstalovala toto nové ložisko špatně? Pokud by bylo špatně umístěno, vzniklo by nadměrné zatížení tohoto ložiska, fungovalo by ještě jeden rok?

 

Zvolte prediktivní přístup

Konečně jsme se dostali k moderní metodě, která patří do 21. století a jeho požadavku na spolehlivé stroje a nepřetržitou výrobu. Jedná se o prediktivní údržbu.

Z anglického výrazu "to predict something" (předvídat něco) máme představu, co tento termín znamená.

Prediktivní údržba vám dává největší výhodu proti dalším dvěma výše uvedeným metodám, protože vás informuje o skutečném stavu vašeho stroje a vy budete připraveni provést některé kroky se strojem ještě před jeho poruchou.

Můžete si najmout servisní firmu, která tuto práci provede za vás. Samozřejmě existuje mnoho společností, které tuto práci dělají dobře; každý měsíc nebo každé dva měsíce sledují vaše stroje a vždy vám poskytnou nějakou zpětnou vazbu o vašich strojích.

Jsou však i horší případy. Zeptal jsem se jednoho svého známého, který pracuje jako údržbář ve společnosti vyrábějící kola z lehkých slitin, zda provádí prediktivní údržbu. Řekl: "Ano, existuje nějaká firma, která k nám chodí jednou za půl roku, něco měří a pak mi ukáže nějaký graf Spectra, ale já nevím, co to znamená, takže mě to nezajímá...".

Vaše společnost by mohla platit spoustu peněz takovým firmám za nic. Za ten půlrok se toho může stát hodně!

Jedna věc je, že vaše servisní společnost nemá tušení, jaké zacházení jste během toho půl roku se svými stroji prováděli. Mohli jste něco vyměnit nebo opravit, ale oni o tom nevědí a nevěřím, že se to snaží zjistit.

A pokud se vám nějaký stroj porouchá, budete si stěžovat servisní společnosti, ale ta by vám mohla říct: "Je mi líto, to je náhlá porucha, pravděpodobně výrobní vada". A vy nemůžete nic dělat, protože oni si tuhle "náhlou poruchu" zajistili ve smlouvě...

Nebo to můžete udělat sami, což vás bude stát určitou počáteční investici a také váš čas, ale pokud to uděláte správně, tato investice se vám velmi brzy vrátí. Investice může být jen poloviční oproti penězům, které platíte outsourcingové společnosti. Můžete začít s jednoduchým měřičem vibrací nebo sběračem dat.

Předpokládejme, že začnete měřit na stroji s perfektním/optimálním stavem. Začněte s měřením a trendováním výše uvedených dvou hodnot. První tedy pro celkový stav stroje a druhá pro stav ložisek.

Měřte je každý měsíc a průběžně kontrolujte trend hodnot. Jsou tyto hodnoty stále stejné bez jakýchkoli změn?

Pokud ano, je váš stroj stále v pořádku. Jakmile však zjistíte, že některá hodnota stoupá, máte indikaci, že se něco děje, a můžete předem naplánovat opravu nebo opravu. Není to jednoduché? Nečekejte a začněte ještě dnes!