ADS licence

ADS - View Only

  • volně stažitelná verze (není potřeba žádnou licenci)
  • možnost otevřít soubor vytvořený v softwaru ADS (Adash demo soubory nebo soubor vytvořený v plné verzi ADS softwaru)
  • možnost spuštění animace a upravení nastavení animace
  • nelze vytvořit vlastní model (nový soubor)
  • nelze zadat naměřené hodnoty ani nahrát naměřené hodnoty z přístroje

ADS - Plná verze

  • je nutno zakoupit licenci
  • možnost vytvoření nového souboru – vlastního modelu pro animaci
  • naměřená data mohou být přenesena do software ADS z přístroje A4400 VA4 Pro pro následnou animaci
  • je možné spustit libovolnou animaci a upravit její nastavení
  • možnost otevřít soubor vytvořený v softwaru ADS

POZNÁMKA:
Není zde výčet všech funkcí softwaru ADS. Všechny funkce jsou uvedeny v manuálu.