Přehled verzí - A4400 VA4 Pro / Virtual Unit

Verze 2.82

03.05.2023

 • Náhled hodnot v pochůzkovém stromě (viz manuál Pochůzka / Pochůzkový strom)
 • Rozdíl od poslední a referenční hodnoty v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Poslední a referenční hodnoty)
 • Značky počítání úhlů (s nebo proti otáčkám) (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Globální Nastavení / Počítání úhlů)
 • Převzorkování (vyšší vzorkovací frekvence definována uživatelem) (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Vzorkovací frekvence)
 • Nové frekvenční rozsahy v oktávovém spektru (viz manuál Oktávová analýza / Nastavení měření / Frekvenční rozsah)
 • Dokončování průměrování (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Průměrování)
 • Časová osa ve stupních (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Jednotka časové osy)
 • Hrana a spouštěcí úroveň externího trigru přemístěny z nastavení trigru a sjednoceny s nastavením tacho snímače (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Tacho / Externí snímače)
 • Import seznamu snímačů (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / AC snímače / Import seznamu snímačů)
 • Inicializace delta kurzoru podle hodnoty otáček (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Kurzor)
 • Retrig v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Režimy měření pochůzky)
 • Export záznamu do csv (viz manuál Záznam / Export do csv)
 • Protokol pro pokročilé vyvažování (viz manuál Pokročilé vyvažování / Menu Vyvažování / Vyvažovací protokol)

Verze 2.81

03.03.2023

 • Úhly (fáze) s nebo proti otáčkám (viz VA5Pro manuál MENU / NASTAVENÍ / Globální nastavení / Počítání úhlů)
 • Vyvažování: nový vzhled a terminologie (viz VA5Pro  manuál Vyvažování)
 • Vyvažování: parametr Provozní otáčky (viz VA5Pro  manuál Vyvažování / Nastavení rotoru / Provozní otáčky)
 • Vyvažování: pozice testovacího závaží (viz VA5Pro  manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Testovací běh)
 • Vyvažování: možnost více než 255 hodnot v průměrování
 • Pokročilé vyvažování: pozice testovacího závaží (viz VA5Pro  manuál Pokročilé vyvažování / Vyvažovací procedura / Testovací běhy)
 • Název snímače přidán do csv (viz manuál Analyzátor / Menu měření / Export do csv / Hlavička csv)
 • Odstraněná omezení pro použití nejvyšší vzorkovací frekvence (viz VA5Pro  manuál Analyzátor / Nastavení měření / Pásmo fmax)

Verze 2.80

09.06.2022

 

 • Formát frf (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Formát frf)
 • Spektrální okno flat top (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Okno)
 • Volba lin / log / dB pro širokopásmovou hodnotu (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Osa y)
 • MCSA: thd zobrazeno v tabulce (viz manuál MCSA / Obrazovka MCSA / Tabulka frekvencí a thd)
 • Průběžné ukládání v pochůzce (viz manál DDS)

Verze 2.79

16.02.2022

 • Nový režím trigru v rozběhu - vše bez řízení (viz manuál Global vlastnosti / Nastavení trigru)
 • Uživatelem zadaná frekvence v měření amp+fáze (viz manuál Analyzátor / Měření amp+fáze)
 • Upravitelný seznam základních měření (viz manuál Analyzátor / Vytvoření nového měření / Nové základní)
 • Poznámky v hlavičce csv (viz manuál Analyzátor / Popis dat v souboru csv)
 • Polární graf ve vyvažování (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Běh 1)

Verze 2.78

26.07.2021

 • 16 bit kódování wav (viz manuál Global vlastnosti / Globální nastavení / Kódování wav)
 • Násobky limit (umožňují snížit nebo zvýšit hodnoty limit) a Acc fmin ve FASIT (viz manuál FASIT / Nastavení)
 • Meze Adash povoleny pro měření rychlosti s fmin nižší než 10 Hz (viz manuál Analyzátor / Další funkce pro měření / Meze / Adash)
 • Meze Adash povoleny pro měření zrychlení s fmin vyšší než 500 Hz (viz manuál Analyzátor / Další funkce pro měření / Meze / Adash)

Verze 2.76

19.05.2021

 • Meze pro statická měření (viz manuál Analyzátor / Další funkce pro Měření / Meze)
 • Nový typ měření - komplexní Smax (viz manuál Analyzátor / Měření komplexního Smax)
 • Hodnoty minima a maxima při průměrování (viz manuál Analyzátor / Vytvoření nového měření / Nové Rozšířené / Průměrování)
 • ADS: změna kanálu nezpůsobí ztrátu dat (viz manuál ADS / Nastavení ADS / Parametry měření)

Verze 2.75

02.02.2021

 • Minimální a maximální otáčky rozběhu (viz manuál Global vlastnosti / Nastavení trigru / Minimální otáčky rozběhu, Maximální otáčky rozběhu)
 • Negativní průměrování (viz manuál Global vlastnosti / Nastavení trigru / Negativní průměrování)
 • Negativní průměrování v bump test (viz manuál Bump Test / Nastavení / Negativní průměrování)
 • Vyvažování: obvodová vzdálenost vývažku (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / BĚH 2 - výsledky)
 • Označení položek stromů v pochůzce jako VA3 (?, !, .) (viz manuál Pochůzka / Označení položek)
 • Označení neexportovaných pochůzek (viz manuál Pochůzka / Měření pochůzky)
 • Procenta baterie v dialogu O přístroji (viz manuál Global vlastnosti / O přístroji)
 • Export bump test do modulu analyzátor (viz manuál Bump Test / Vyhodnocení testu)

Verze 2.74

23.11.2020

 • Limity v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Limity)
 • Vyvažování: Zobrazená hodnota nevývahy (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině)
 • Vyvažování: Položka "Odebrat test. závaží" v menu Základní nastavení (viz manuál Vyvažování / Základní nastavení)
 • ADS: měřítko vibrací pro animaci (viz manuál ADS / Nastavení ADS / Měřítko vibrací)
 • ADS: zoom a move pomocí dotykové obrazovky (viz manuál ADS / Tlačítka pohledu Stoj / Zoom/Move/Rotace)

Verze 2.72

25.05.2020

 • Nastavitelný řád v měření amp+fáze (viz manuál Analyzátor / Měření amp+phase)
 • Nastavitelný řád v měření posunu fáze (viz manuál Analyzátor / Měření posunu fáze)
 • Nastavitelné rozlišení v měření řadové analýzy (viz manuál Analyzátor / Měření řadové analýzy)

Verze 2.71

28.04.2020

 • Jednotka a frekvenční rozsah v Bump Test (viz manuál Bump Test / Nastavení)
 • Jednotka grafu ve spektru (viz manuál Analyzátor / Popis tlačítek v módu Analyzátor / Graf Vlastnosti / Jednotka grafu)
 • Screenshoty v bezeztátovém png formátu namísto jpg (viz manuál Global Vlastnosti / Screenshot)
 • Vadové frekcence ložiska: BSF2 místo BSF (viz manuál Analyzátor / Popis tlačítek v módu Analyzátor / Graf Vlastnosti / Poruchové frekvence)

Verze 2.70

16.12.2019

 • Nastavitelné FASIT limity (viz manuál FASIT / Nastavení)
 • Název snímače (viz manuál Vlastnosti snímačů/ Vlastnosti AC snímačů)
 • Typ hodnoty spektra (RMS, 0P, PP) definovaný globálně (viz manuál Global vlastnosti / Spektrum nastavení)

Verze 2.69

03.06.2019

 • Export všech neexportovaných projektů najednou (viz manuál Global Vlastnousti / Exportovat vše)
 • Časový signál se stejnosměrnou složkou (gap) (viz manuál Analyzátor/Měření časového signálu/Časový signál se stejnosměrnou složkou (gap)
 • Použití externího USB disku pro exporty (viz manuál Základní informace/Připojení analyzátoru k počítači/VAx_DISC)

Verze 2.67

07.08.2018

 • Nové maximální rozlišení ("otáčky / 1024") pro měření 1x ampl + fáze a vyvažování (viz manuál Analyzátor/Vytvoření nového měření/Nové rozšířené/Rozlišení)
 • Automatický skok na další bod pochůzky (místo funkce "start další") (viz manuál Global vlastnosti/Global Nastavení/Aut. skok v pochůzce)
 • Okno "Čekání na retrig" více informativní (viz manuál Global vlastnosti/Trigger Nastavení/Rozběh - mód)
 • Okno "Čekání na trigger" více informativní (viz manuál Global vlastnosti/Trigger Nastavení/Spouštění - zdroj)
 • Pásmo fmin ve FASIT (viz manuál FASIT/Nastavení/Pásmo fmin)
 • V aplikaci A4410 Virtual Unit zoom a kurzor pomocí myši (viz manuál A4400 VA4 Pro vs. A4404 SAB/A4404 SAB (Signal Analyzer Box)/Ovládání grafu pomocí myši)

Verze 2.66

27.03.2018

 • Počet průměrů vyšší než 255
 • ACMT hodnota RMS nebo PEAK (viz manuál Analyzátor / Měření ACMT)

Verze 2.64

24.01.2018

 • Stereo ve stetoskopu (viz manuál Stethoscope - stetoskop / Nastavení přehrávání)
 • Full spectrum (viz manuál Analyzátor - Analyzer / Full spektrum)
 • Řádové full spectrum (viz manuál Analyzátor - Analyzer / Řádové full spectrum)

Verze 2.59

06.07.2017

 • Export záznamů z datové buňky do modulu Záznam (viz manuál Analyzátor/Další funkce pro měření/Export do záznámů)
 • Export záznamů z datové buňky na VA4_DISC (viz manuál Analyzátor/Další funkce pro měření/Export na VA4_DISC)
 • Dotaz "Odstranit testovací závaží" po běhu s testovacím závažím (viz manuál Balancer - Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Testovací závaží)
 • Různý počet lopatek pro každou rovinu (viz manuál Balancer - Vyvažování/Nastavení vyvažování/Základní nastavení)
 • Rozdělení vývažku (viz manuál Balancer - Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Výsledky)
 • Změna lopatek (viz manuál Balancer - Vyvažování/Vyvažování v jedné rovině/Běh 2 – Výsledky)
 • Různý poloměr umístění závaží pro každou rovinu (viz manuál Balancer - Vyvažování/Nastavení vyvažování/Údaje o rotoru)
 • Mazání dočasných záznamů (viz manuál Recorder/Dočasné záznamy)

Verze 2.58

16.05.2017

 • Time synchro průměrování pro spektra (viz manuál Analyzátor/Vytvoření nového měření/Nové rozšířené/Typ průměrování)
 • Ampl tacho (viz manuál Global vlastnosti/Trigger Nastavení/Použít ampl tacho)
 • Řády ve filtrované orbitě můžete zapnout/vypnout (viz manuál Analyzátor/Filtrovaná orbita)

Verze 2.57

23.03.2017

 • řádové spektrum (Analyzátor/Řádové spektrum)
 • normalizace výstupu FFT - výkonové spektrum, výkonová spektrální hustota, ... (Analyzátor/Graf Vlastnosti/Výstup FFT)
 • PAS (=Phase Assigned Spectrum) jako typ výsledku odezvové funkce (Analyzátor/Vytvoření nového měření/Nové rozšířené)
 • parametr "Zadat ručně" v měření dc (Analyzátor/DC měření)
 • instalátor A4410 Virtual Unit

Verze 2.56

06.01.2017

 • datový typ filtrovaná orbita (Analyzátor/Filtrovaná orbita)
 • datový typ ultrazvuk (Analyzátor/Ultrazvuk)
 • kruhový pohled pro časový signál (Analyzátor/Graf Vlastnosti/Pohled (časový signál))

Verze 2.55

06.12.2016

 • nastavení exportu do wav (Recorder/Úpravy záznamu)
 • minimální otáčky (Vlastnosti snímačů/Vlastnosti tacho snímače)

Verze 2.54

04.11.2016

Verze 2.53

26.10.2016

 • mód Ultrazvuk
 • kontrola snímačů v pochůzce (menu Nastavit/Global Nastavení/Kontrola snímačů v pochůzce)
 • kurzor ve spektrografu
 • tacho značky v orbitě

Verze 2.52

22.09.2016

 • nový formát poznámek
 • nastavitelné prodloužení ustálení (Snímače/Prodloužení ustálení)
 • vyvažování: povolena záporná hodnota testovacího závaží (odebírání hmoty)
 • bumptest: integrace ve spektru
 • tvorba pochůzky v přístroji

Verze 2.51

20.06.2016

 • typy průměrování pro statické hodnoty (lineární, maximum, minimum, medián)
 • referenční spektrum kresleno pod signálem

Verze 2.50

03.06.2016

 • rychlejší ukládání dat v pochůzce

Verze 2.49

26.04.2016

 • nový vzhled FASIT
 • FASIT jako typ měření

Verze 2.48

05.04.2016

 • detekce proměnných otáček
 • metody vyhodnocení statik rozděleny na True a Scaled

Verze 2.47

11.02.2016

 • dialog pro nastavení vzhledu (Nastavit/Vzhled)

Verze 2.46

29.09.2015

 • nový vzhled

Verze 2.45

25.08.2015

 • ručně zadané otáčky platné pro celou pochůzku

Verze 2.44

20.08.2015

Verze 2.43

14.08.2015

Verze 2.42

26.05.2015

Verze 2.39

16.05.2015

 • nový modul: ADS

Verze 2.41

14.05.2015

Verze 2.40

11.05.2015

Verze 2.38

11.03.2015

Verze 2.37

21.01.2015

Verze 2.36

13.01.2015

Verze 2.35

12.12.2014

Verze 2.34

21.10.2014

Verze 2.33

19.09.2014

 • až 8388608 vzorků časového signálu
 • až 3276800 čar spektra

Verze 2.32

18.09.2014

Verze 2.29

11.07.2014

Verze 2.27

24.04.2014

Verze 2.25

03.03.2014

Verze 2.24

29.01.2014

Verze 2.22

11.10.2013

Verze 2.21

09.09.2013

Verze 2.20

07.06.2013

Verze 2.19

27.05.2013

Verze 2.18

25.03.2013

Verze 2.17

15.01.2013

Verze 2.16

03.12.2012

Verze 2.15

23.11.2012

Verze 2.14

18.06.2012

Verze 2.13

26.03.2012

Verze 2.12

06.02.2012

Verze 2.11

05.01.2012

Verze 2.09

28.11.2011

Verze 2.08

09.11.2011

Verze 2.07

30.09.2011

Verze 2.06

10.08.2011

Verze 2.05

28.06.2011

Verze 2.03

16.05.2011

Verze 2.02

22.04.2011

Verze 2.01

23.02.2011

 • první vydání