Přehled verzí - A4500 - VA5 Pro

Verze 2.70

13.12.2019

  • Modul MCSA
  • Nastavitelné FASIT limity
  • Název snímače
  • Typ hodnoty spektra (RMS, 0P, PP) definovaný globálně