Přehled verzí - A4500 - VA5 Pro

Verze 2.82

03.05.2023

 • Náhled hodnot v pochůzkovém stromě (viz manuál Pochůzka / Pochůzkový strom)
 • Rozdíl od poslední a referenční hodnoty v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Poslední a referenční hodnoty)
 • Značky počítání úhlů (s nebo proti otáčkám) (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Globální Nastavení / Počítání úhlů)
 • Převzorkování (vyšší vzorkovací frekvence definována uživatelem) (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Vzorkovací frekvence)
 • Nové frekvenční rozsahy v oktávovém spektru (viz manuál Oktávová analýza / Nastavení měření / Frekvenční rozsah)
 • Dokončování průměrování (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Průměrování)
 • Časová osa ve stupních (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Jednotka časové osy)
 • Hrana a spouštěcí úroveň externího trigru přemístěny z nastavení trigru a sjednoceny s nastavením tacho snímače (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Tacho / Externí snímače)
 • Import seznamu snímačů (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / AC snímače / Import seznamu snímačů)
 • Inicializace delta kurzoru podle hodnoty otáček (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Kurzor)
 • Retrig v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Režimy měření pochůzky)
 • Export záznamu do csv (viz manuál Záznam / Export do csv)
 • Protokol pro pokročilé vyvažování (viz manuál Pokročilé vyvažování / Menu Vyvažování / Vyvažovací protokol)

Verze 2.81

22.12.2022

 • Úhly (fáze) s nebo proti otáčkám (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Globální nastavení / Počítání úhlů)
 • Vyvažování: nový vzhled a terminologie (viz manuál Vyvažování)
 • Vyvažování: parametr Provozní otáčky (viz manuál Vyvažování / Nastavení rotoru / Provozní otáčky)
 • Vyvažování: pozice testovacího závaží (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Testovací běh)
 • Vyvažování: možnost více než 255 hodnot v průměrování
 • Pokročilé vyvažování: pozice testovacího závaží (viz manuál Pokročilé vyvažování / Vyvažovací procedura / Testovací běhy)
 • Název snímače přidán do csv (viz manuál Analyzátor / Menu měření / Export do csv / Hlavička csv)
 • Odstraněná omezení pro použití nejvyšší vzorkovací frekvence (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Pásmo fmax)

Verze 2.80

09.06.2022

 • Formát frf (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Formát frf)
 • Spektrální okno flat top (viz manuál Analyzátor / Nastavení měření / Okno)
 • Volba lin / log / dB pro širokopásmovou hodnotu (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Osa y)
 • MCSA: thd zobrazeno v tabulce (viz manuál MCSA / Obrazovka MCSA / Tabulka frekvencí a thd)
 • Průběžné ukládání v pochůzce (viz manál DDS)

Verze 2.79

16.02.2022

 • Nový režím trigru v rozběhu - vše bez řízení (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Nastavení trigru / Režím trigru v rozběhu)
 • Uživatelem zadaná frekvence v měření amp+fáze (viz manuál Analyzátor / amp+fáze)
 • Upravitelný seznam základních měření (viz manuál Analyzátor / Menu Měření / Nové základní)
 • Poznámky v hlavičce csv (viz manuál Analyzátor / Menu Měření / Export do csv)
 • Polární graf ve vyvažování (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / Běh 1)

Verze 2.78

26.07.2021

 • 16 bit kódování wav (viz manuál MENU / NASTAVENÍ / Globální nastavení / Kódování wav)
 • Násobky limit (umožňují snížit nebo zvýšit hodnoty limit) a Acc fmin ve FASIT (viz manuál FASIT / FASIT Settings)
 • Meze Adash povoleny pro měření rychlosti s fmin nižší než 10 Hz (viz manuál Analyzátor / Menu Měření / Meze / Adash)
 • Meze Adash povoleny pro měření zrychlení s fmin vyšší než 500 Hz (viz manuál Analyzátor / Menu Měření / Meze / Adash)
 • Zahřátí IR kamery (viz manuál IR Kamera / Zahřátí)

Verze 2.77

01.07.2021

 • Korekce IR obrazu (viz. manual IR Kamera / Korekce IR obrazu)

Verze 2.76

19.05.2021

 • Meze pro statická měření (viz manuál Analyzátor / Další funkce pro Měření / Meze)
 • Nový typ měření - komplexní Smax (viz manuál Analyzátor / Měření komplexního Smax)
 • Hodnoty minima a maxima při průměrování (viz manuál Analyzátor / Vytvoření nového měření / Nové Rozšířené / Průměrování)
 • ADS: změna kanálu nezpůsobí ztrátu dat (viz manuál ADS / Nastavení ADS / Parametry měření)
 • Nová funkce - Stetoskop jde spustit přes Menu / Steoskop

Verze 2.75

02.02.2021

 • Minimální a maximální otáčky rozběhu (viz manuál Global vlastnosti / Nastavení trigru / Minimální otáčky rozběhu, Maximální otáčky rozběhu)
 • Negativní průměrování (viz manuál Global vlastnosti / Nastavení trigru / Negativní průměrování)
 • Negativní průměrování v bump test (viz manuál Bump Test / Nastavení / Negativní průměrování)
 • Vyvažování: obvodová vzdálenost vývažku (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině / BĚH 2 - výsledky)
 • Označení položek stromů v pochůzce jako VA3 (?, !, .) (viz manuál Pochůzka / Označení položek)
 • Označení neexportovaných pochůzek (viz manuál Pochůzka / Měření pochůzky)
 • Procenta baterie v dialogu O přístroji (viz manuál Global vlastnosti / O přístroji)
 • Export bump test do modulu analyzátor (viz manuál Bump Test / Vyhodnocení testu)

Verze 2.74

23.11.2020

 • Modul "Pokročilé vyvažování" (viz manuál Pokročilé vyvažování)

Verze 2.73

15.07.2020

 • Limity v pochůzce (viz manuál Pochůzka / Limity)
 • IR Kamera: Kalibrace (viz manuál IR Kamera / Tlačítka / Kalibrace)
 • Vyvažování: Zobrazená hodnota nevývahy (viz manuál Vyvažování / Vyvažování v jedné rovině)
 • Vyvažování: Položka "Odebrat test. závaží" v menu Základní nastavení (viz manuál Vyvažování / Základní nastavení)
 • ADS: zoom a move pomocí dotykové obrazovky (viz manuál ADS / Tlačítka pohledu Stoj / Zoom)<

Verze 2.72

25.05.2020

 • Nastavitelný řád v měření amp+fáze (viz manuál Analyzátor / Měření amp+phase)
 • Nastavitelný řád v měření posunu fáze (viz manuál Analyzátor / Měření posunu fáze)
 • Nastavitelné rozlišení v měření řadové analýzy (viz manuál Analyzátor / Měření řadové analýzy)

Verze 2.71

28.04.2020

 • Kalkulačka (viz manuál MENU / Start / Kalkulačka)
 • Jednotka a frekvenční rozsah v Bump Test (viz manuál Bump Test / Nastavení)
 • Jednotka grafu ve spektru (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti)
 • Screenshoty v bezeztátovém png formátu namísto jpg
 • Vadové frekcence ložiska: BSF2 místo BSF (viz manuál Analyzátor / Graf Vlastnosti / Poruchové frekcence)
 • Tlačítka Zpět a Vpřed v okně nápovědy (viz manuál MENU / START / Nápověda)

Verze 2.70

13.12.2019

 • Modul MCSA
 • Nastavitelné FASIT limity
 • Název snímače
 • Typ hodnoty spektra (RMS, 0P, PP) definovaný globálně