Co je snímač zrychlení (akcelerometr) a vibrometr / analyzátor vibrací?

Akcelerometr – jak funguje?

Představte si, že snímač zrychlení je jako stetoskop, který váš lékař používá k poslechu vašeho srdce. Akcelerometr je schopen měřit vibrační signál na stroji a převádět ho na elektrický signál.

Nejčastěji používaným snímačem zrychlení v průmyslu je piezoelektrický, s citlivostí 100 mV / g. Jedná se o elektronické zařízení, které uvnitř vypadá takto:

acceleration sensor drawing

Piezoelektrický krystal při deformaci (stlačení nebo natažení) vytváří elektrický náboj. Pro zajištění deformace piezoelektrického krystalu je na něm umístěna hmota. Elektrický náboj je přenášen do elektroniky snímače, kde je převeden na elektrické napětí. Toto napětí se pak přenese do vibrometru / analyzátoru vibrací přes konektor snímače a kabel.

Jinými slovy. Snímač umístěný na stroji v provozu se pohybuje. Hmota deformuje piezoelektrický krystal (tlačí ho a roztahuje). Ten generuje elektrické napětí na výstupu snímače.

Vibrometr / analyzátor vibrací – jak fungují?

Vibrometr nebo analyzátor je elektronické zařízení, které je schopno zpracovávat vibrační signály. Zjednodušeně si představte, že váš vibrometr / analyzátor vibrací je voltmetr.

Snímač vytváří napěťový signál. Tento napěťový signál se přenáší kabelem k měřáku vibrací. Ale vibrometr vám neukáže hodnotu napětí. Je totiž mnohem chytřejší než voltmetr. Vibrometr je schopen zpracovat napěťový signál a zobrazit hodnoty vibrací, jako jsou zrychlení a rychlost. Viz kapitola o zrychlení a rychlosti.

Co je snímač zrychlení (akcelerometr) a vibrometr / analyzátor vibrací?