Jak si mám vytvořit cestu pro měření v mém provoze?

Cestu pro měření v mém provoze? Pojďme to pojmenovat jinak… Pochůzka. Proč?

Pro začátek programu prediktivní údržby, použijeme 2 typy měření na každém měřicím bodě, jak jsme si vysvětlili v předešlé kapitole. Viz číslo 1. na obrázku. Jedná se o rychlost v mm/s a zrychlení v g.

Tyto dvě datové buňky leží pod měřícím bodem – položka 2. Měřící bod je místo na stroji, kde budeme měřit. Na každém stroji bude více měřících bodů. Například na každé ložiskovém domku stroje + jeden v axiálním směru na soustrojí.

Další položkou je číslo 3, kterou je náš stroj nebo soustrojí.

Můžeme vytvořit více strojů, které mohou ležet pod nějakou částí vašeho provozu (v našem příkladu je to oddělení 1), což je položka 4 na obrázku.

factory measurment journey
Příklad pochůzkového stromu

Myslím, že se shodneme, že výše uvedený náčrt vypadá jako strom s větvemi. A tak ho také budeme nazývat. Říkejme tomu Pochůzkový strom. Pochůzkový strom vytvoříme v softwaru DDS a v podstatě nám bude říkat, na které oddělení bychom měli jít měřit , na který stroj a kde umístit snímač, pro provedení požadovaného měření.

Jak si mám vytvořit cestu pro měření v mém provoze?