Vibrační diagnostika

Co je to vibrační diagnostika?

Vibrační diagnostika je důležitou součástí prediktivní údržby strojů. V průběhu let se diagnostika vibrací osvědčila jako nejúčinnější metoda kontroly "zdraví strojů". Přístroje pro diagnostiku vibrací pomáhají předvídat případné selhání stroje. Pokud je aplikována prediktivní údržba a stroje jsou pravidelně kontrolovány, závady stroje mohou být objeveny již v počáteční fázi a mohou být podniknuty příslušné kroky k jejich odstranění. Tímto způsobem můžete zabránit nečekaným odstávkám strojů a popřípadě se vyhnout výměně částí, které jsou stále v dobrém stavu. Firma Adash dodává celou řadu zařízení pro diagnostiku vibrací, od jednoduchých vibrometrů až po pokročilé vibrační analyzátory a on-line monitorovací systémy. Data z těchto přístrojů mohou být přenesena do softwaru Adash pro sledování trendu vibrací a další analýzu.

 

Jak to funguje?

Každý stroj, který je v provozu, generuje vibrace. Signál těchto vibrací obsahuje spoustu informací o stavu stroje. Pro měření vibrací používáme vibrometr nebo analyzátor vibrací. Snímač musí být namontován na vhodném místě na stroji (např. ložiskový domek). Přístroj měří vibrační signál. Na základě vhodného zpracování vibračního signálu informuje o závažnosti vibrací a možných poruchách stroje. Nejčastějšími poruchami rotačních strojů jsou nevyváženost, nesouosost, mechanické uvolnění a závady ložisek.

Vibrační diagnostika