Prediktivní údržba, Monitorování stavu stroje, Vibrační diagnostika – co tyto pojmy znamenají?

Vibrace a vibrační diagnostika

Pojďme si stručně vysvětlit, co to vibrace jsou. Všechny rotační stroje během provozu nějakým způsobem vibrují. Tyto vibrace generují hluk, který slyšíme. Ale vidíme vibrační pohyb rotačního stroje v provozu? Spíš ne. Abychom „viděli“ vibrace motoru, máme dnes několik skvělých pomocníků: snímač vibrací a vibrometr nebo analyzátor vibrací.

Během poslechu hudby můžeme oddělovat jednotlivé zvuky, které vychází z reproduktoru. Můžeme snadno oddělovat basy (nízké frekvence) od výšek (vysokých frekvence) pomocí ekvalizéru. Na stroji také chceme oddělit tyto „zvuky - basy a výšky", ale zde mluvíme o oddělení frekvencí vibrací. Nízké frekvence souvisí s celkovým stavem stroje, vysoké frekvence s poruchami ložisek a převodovek.

Pro oddělení těchto frekvencí poruch, používáme výše zmíněné vibrometry a analyzátory vibrací. Během provádění vibrační diagnostiky chceme rozlišit dvě důležité věci, které dostaneme ze signálu vibrací: celkový stav stroje a stav ložisek (protože každá z nich je diagnostikována z různých částí vibračního signálu).

Vibrační diagnostika je samozřejmě mnohem sofistikovanější a později zjistíte, že je třeba oddělit další zdroje vibrací, které jsou generovány strojem v provozu (například uvolněné kotvící šrouby, nevyváženost, nesouosost, závady lopatek ventilátoru, závady převodovek atd.) Prozatím, ale hovořme jen o těchto dvou základních rozděleních pro snadnější vysvětlení.

Monitorování stavu stroje

Existuje více metod pro vyhodnocení stavu stroje a jeho poruch. Vedle vibrační diagnostiky jste možná slyšeli o ultrazvukové detekci poruch, termografii, nedestruktivním testování, atd. Všechny tyto metody jsou součástí monitorování stavu stroje a každá metoda má své výhody a nevýhody. Závisí na vás, jaké metody ve vaší údržbě zvolíte a jaké metody budou nejlepší pro vaše konkrétní stroje. Během posledních několika desetiletí však bylo zjištěno a prokázáno, že vibrační diagnostika je nejúčinnější a nejspolehlivější metodou pro monitorování skutečného stavu většiny rotačních strojů.

Prediktivní údržba, Monitorování stavu stroje, Vibrační diagnostika – co tyto pojmy znamenají?