Závěr

Prediktivní údržba a zejména měření vibrací je jednou z nejlepších a nejpoužívanějších metod pro monitorování skutečného stavu vašich strojů. Umožňuje vám sledovat stav stroje v průběhu času a umožňuje plánovat případné opravy stroje. Nicméně, tato metoda nemůže nikdy pracovat na 100% a některé náhlé závady strojů mohou stále nastat.

Chcete-li udržet vaše stroje v provozu, zkuste udělat více než jen pravidelně měřit jejich vibrace.

  • Buďte aktivní, snažte se poznat vaše stroje
  • Udržujte vaše stroje v čistotě
  • Pozorujte vaše stroje, dívejte se po případných unicích oleje, vzduchu atd.
  • Hledejte případné praskliny, uvolněné šrouby atd.
  • Poslouchejte stroje. Zaměřte se na náhle změny hluku, nebo nové zvuky, které stroj předtím nevydával
  • Sdílejte poznatky, které o svých strojích víte se svými kolegy. Používejte takzvaný Buddy System. Jinými slovy, pokud odhalíte nějaké zvláštní chování stroje, předejte tuto informaci svým kolegům. Nejen že můžete předejít nečekané odstávce, můžete také někomu zachránit život!

Závěr