Jak začít s prediktivní údržbou

Které stroje mám měřit a jak často?

Musíte zvážit, které stroje jsou pro výrobu ve vašem provoze nejdůležitější. Tyto kritické stroje by měly mít přednost před ostatními stroji a měli byste také zvážit, kolik času můžete strávit nad jejich pravidelným měřením. Ideální je provádět měření na stroji každý týden, ale bohužel nežijeme v ideálním světě. Navzdory tomu se pokuste naplánovat měření těchto konkrétních strojů alespoň jednou za měsíc.

Jednoduchý vibrometr s příslušenstvím

Pojďme se podívat, jak takový vibrometr vypadá. Skládá se z těchto částí:

  1. Vibrometr (popř. analyzátor vibrací)
  2. Kabel
  3. Snímač vibrací (obvykle akcelerometr)

Vibration Meter Cable Sensor

Jak to funguje? Snímač vibrací se umístí na měřicí bod na stroji. Vibrace stroje se ve snímači převedou na elektrický signál (napětí), signál se přenese kabelem do vibrometru (analyzátoru vibrací) a vibrometr (analyzátor) zpracuje signál a zobrazí výsledek na displeji přístroje.

Měřící bod

Měřicí bod je místo na stroji (obvykle ložiskový domek), kde umístíte snímač vibrací a kde budete vibrace měřit. Měřicí bod musí umožnit opakované měření, pokaždé za stejných podmínek. Opakovatelnost měření je velmi důležitá!

Jak si mám měřící bod připravit?

Chcete-li dosáhnout kvalitního a opakovatelného měření, je nutno si měřící bod na ložiskovém domku připravit. Nejlepším způsobem je, osadit ložiskové domky měřícími podložkami. Měřící podložka má rovný povrch a je vyrobena z magnetické nerezové oceli. Měřící podložka se na ložiskový domek nalepí speciálním dvou složkovým lepidlem (které má po zaschnutí vlastnosti kovu), což zajišťuje dobrý přenos vibrací. Snímač vibrací je obvykle dodáván se silným magnetem, který zajišťuje dobrý přenos vibrací stroje do snímače.

Měřící podložka – ideálmí řešení

  1. Měřící podložka (nalepena na el. motoru)
  2. Magnet snímače
  3. Snímač vibrací (akcelerometr)

measurement pad
Měřící podložka – ideální řešení


Vyvarujte se umístění snímače na zakřivený ložiskový domek, který není opatřen měřicí podložkou. Plochý magnet snímače se bude na zaobleném ložiskovém domku „houpat“ a takové měření bude k ničemu.

wrong sensor placing
Nesprávné umístění snímače


Pokud nechcete lepit měřicí podložky na ložiskové domky, můžete použít magnet snímače pro zakřivené povrchy. Jeho nevýhodou je, že tento magnet snímače má trochu horší přenos vysokofrekvenčních vibrací (vibrací ložisek).

magnetic base for curved surfaces
Magnet pro zakřivené povrchy

 

Neměřte na krytech ventilátorů motorů. Kryty ventilátorů jsou měkké a nepřenášejí "skutečné" vibrace stroje do snímače. Vysokofrekvenční signál vibrací z ložiska zde nenajdete vůbec.fan covers measurment
Neměřte na krytech ventilátorů motorů


Neměřte na rezavých nebo lakovaných površích. Rez a barva výrazně utlumují přenos vysokofrekvenčních vibrací (vibrací ložisek).

rust and paint
Neměřte na rezavých nebo lakovaných površích

 

Směry a umístění měřících bodů

Důležitý je také směr měřícího bodu (radiální a axiální). Ideální je měřit ve vertikálně-radiálním směru a horizontálně-radiálním směru na každé části stroje. Pak ale budete na každém stroji muset strávit dvakrát tolik času.

Udělejte kompromis. Umístěte měřicí bod (snímač) pod úhlem 45 stupňů (pokud je to možné) radiálně k ose hřídele. Budete tak mít informace o obou směrech a pro měření vám bude stačit méně času.

Měli byste také měřit jeden axiální směr. Neměřte axiální směr na konci stroje, ale měřte jej například v blízkosti spojů jednotlivých komponentů (např. u spojky).

 

Jak začít s prediktivní údržbou