Sledujte trend vibrací

Nyní jste vytvořili pochůzkový strom a pravidelně měříte vaše stroje (např. dvakrát za měsíc). Je čas sledovat trendy vibrací na jednotlivých měřicích bodech a sledovat jejich vývoj v čase.

Stabilní trend

Je váš trend vibrací v rychlosti a ve zrychlení stabilní jako na obrázku?

stable trend
Stabilní trend

Stabilní trend s přijatelnými hodnotami znamená, že váš stroj (nebo ložisko) běží ve stabilním stavu. V tomto případě byste neměli mít strach a tento stroj může být provozován bez omezení.

Upozornění: I když je trend stabilní, mohou se vyskytnout případy, kdy se stroj pokazí bez varování. K tomu může dojít například v případě, že stroj běží s výrobní vadou. Nestává se to příliš často, ale může se to stát.

Nestabilní trend – stoupající trend

Stoupá (roste) trend vibrací v rychlosti nebo zrychlení jako na obrázku?

rising trend
Stoupající (rostoucí) trend

Je to měření v rychlosti? V tomto případě se bude jednat o mechanickou závadu související s otáčkami stroje, jako je nevyváženost, nesouosost nebo mechanické uvolnění. Měli byste stroj měřit častěji a soustředit se na hlubší analýzu stroje, abyste zjistili, jaký je na stroji problém.

Je to měření ve zrychlení? Toto měření vyšších frekvencí se nejčastěji vztahuje k poruchám ložisek. Domažte ložisko a měřte jej častěji. Pokud hodnota stále stoupá, měli byste plánovat výměnu ložiska.

 

Sledujte trend vibrací